obraz - logo-promocyjne-UO.png

obraz - LogoWCh.png

Aparatura badawczaAPARATURA BADAWCZA:

I. Elektroforeza kapilarna CE z detektorami UV-Vis oraz laserowym LIF, Beckman P/ACE 5000

& Analiza różnych związków organicznych
& Oznaczanie czystości optycznej enancjomerów
obraz - CE.jpg

II. Aparat do oznaczania wody metodą Karla - Fischera, Metler DL35

        & Oznaczanie zawartości wody w próbkach organicznych
           (rozpuszczalniki, polimery, benzyna, żywność)

obraz - KarlFisher.jpg

III. Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa HPLC z detektorami UV-Vis, DAD oraz
      fluorescencyjnym
firmy Dionex, Varian ProStar, Merck, Schimadzu

& Analiza wielu substancji chemicznych
& Oznaczanie poziomu ksenobiotyków
obraz - HPLC.jpg

IV. Uniwersalny mikroskop badawczy Olympus CX41

& Oznaczanie i obserwacja grzybów niższych
obraz - Mikro.gif

V. Spectrofotometr UV-Vis Hitachi U 2810

& Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej
obraz - Spetrofotometr.jpg

VI. Liofilizator Labconco

& przygotowanie próbek środowiskowych i biologicznych do dalszych analiz
obraz - liofilizator.jpg

VII. Komory do hodowli roślin

& Prowadzenie hodowli organizmów fotosyntezujących
obraz - komory.jpgUniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel./fax. 077 4527115
E-mail:
kchaie@uni.opole.pl

dol