obraz - logo-promocyjne-UO.png

obraz - LogoWCh.png

KontaktLaboratoria Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej znajdują się w przyziemiach Domu Studenckiego "Mrowisko" - ul. Katowicka 87 (dojazd od strony Kampusu Uniwersyteckiego)


Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel./fax. 077 4527115
E-mail:
kchaie@uni.opole.pl

dol